Đề xuất người đăng tải thông tin vi phạm pháp luật sẽ bị cắt Internet

Nội dung này được đề xuất trong dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 72/2013 và Nghị định 27/2018 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố lấy ý kiến.

Đề xuất người đăng tải thông tin vi phạm pháp luật sẽ bị cắt Internet - Ảnh 1.

Dự thảo nghị định thay thế có 11 điểm mới. Đáng chú ý trong đó là quy định các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet ngừng hoặc tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với tổ chức, cá nhân có nội dung vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, qua thực tế công tác quản lý nhà nước, cơ quan soạn thảo nhận thấy cần phải bổ sung biện pháp xử lý nhanh với cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ Internet để cung cấp nội dung chống phá Đảng và Nhà nước trên môi trường mạng, nhất là sử dụng dịch vụ livestream trên mạng xã hội.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, lưu trữ web, trung tâm dữ liệu sẽ có trách nhiệm từ chối hoặc ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet theo yêu cầu từ Bộ đối với những ai sử dụng dịch vụ kể trên để đăng tải thông tin vi phạm trên mạng.

Các tổ chức này cũng sẽ phải ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung, dịch vụ, ứng dụng chậm nhất không quá 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của Bộ.

Dự thảo cũng bổ sung một số điều liên quan đến việc quản lý người dùng và thông tin trên không gian mạng, như quy định xác thực tài khoản người dùng mạng xã hội qua số điện thoại di động tại Việt Nam. Mạng xã hội trong nước và xuyên biên giới phải khóa tạm thời hoặc vĩnh viễn tài khoản, trang, nhóm cộng đồng, kênh nội dung vi phạm.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, quy định mới này sẽ giúp giải quyết cơ bản nguồn vi phạm, cũng như giảm thời gian và nguồn lực của cơ quan chức năng trong việc thực hiện chặn gỡ từng nội dung vi phạm như hiện nay.

Bình luận trên Facebook