Miễn phí vận chuyển

Phí giao hàng

LOẠI SẢN PHẨM MỨC GIÁ PHÍ GIAO
Sản phẩm không lắp đặt Giá trên 500.000đ – Miễn phí 10km đầu tiên

– Mỗi km tiếp theo tính phí 5.000đ/km

VD: Nồi cơm điện giá 600.000đ, khoảng cách giao hàng là 13 km >>> Phí giao hàng là: 15.000đ

Giá 500.000đ trở xuống – Phí giao hàng 20.000đ cho 10km đầu tiên

– Mỗi km tiếp theo tính phí 5.000đ/km

VD: Nồi cơm điện giá 500.000đ, khoảng cách giao hàng là 13 km >>> Phí giao hàng là: 20.000đ + 15.000đ = 35.000đ

Sản phẩm lắp đặt Giá trên 5 triệu – Miễn phí 10km đầu tiên

– Mỗi km tiếp theo tính phí 5.000đ/km

VD: Tủ lạnh giá 6 triệu, khoảng cách giao hàng là 13 km >>> Phí giao hàng là: 15.000đ

Giá 5 triệu trở xuống – Phí giao hàng 50.000đ cho 10km đầu tiên

– Mỗi km tiếp theo tính phí 5.000đ/km

VD: Tủ lạnh giá 5 triệu, khoảng cách giao hàng là 13 km >>> Phí giao hàng là: 50.000đ + 15.000đ = 65.000đ

Riêng sản phẩm lõi máy lọc nước, phí giao hàng như sau:

  • Lõi lọc thô: phí 30.000 đ/đơn hàng/lần giao
  • Lõi lọc chức năng: phí 55.000 đ/ đơn hàng/ lần giao

Lưu ý:

+ Khoảng cách tính phí giao hàng: được tính từ kho xuất hàng đến nhà khách hàng.

Giỏ hàng 0
0911666566