Nguồn

Hiển thị 8 sản phẩm

 • Đọc tiếp
  Adapter 12V-10A
  Liên hệ

  – Điện áp đầu vào: 220VAC
  – Công suất 10A (120W)
  – Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

  Adapter 12V-10A

  Liên hệ
 • Đọc tiếp
  Adapter 12V-15A
  Liên hệ

  – Điện áp đầu vào: 220VAC
  – Công suất 15A (160W)
  – Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

  Adapter 12V-15A

  Liên hệ
 • Đọc tiếp
  Adapter 12V-20A
  Liên hệ

  – Điện áp đầu vào: 220VAC
  – Công suất 20A (240W)
  – Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

  Adapter 12V-20A

  Liên hệ
 • Đọc tiếp
  Adapter 12V-30A
  Liên hệ

  – Điện áp đầu vào: 220VAC
  – Công suất 30A (360W)
  – Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

  Adapter 12V-30A

  Liên hệ
 • Đọc tiếp
  Adapter 12V-5A
  Liên hệ

  – Điện áp đầu vào: 100-240VAC
  – Đầu ra: DC12V
  – Công suất 5A (60W)
  – Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

  Adapter 12V-5A

  Liên hệ
 • Đọc tiếp
  Nguồn 12V-2A (ngoài trời)
  Liên hệ

  – Điện áp đầu vào dải rộng: 100∼240VAC
  – Điện áp đầu ra: 12VDC
  – Công suất đủ 2A
  – Nguồn treo chống nước có thể sử dụng ngoài trời

  Nguồn 12V-2A (ngoài trời)

  Liên hệ
 • Đọc tiếp
  Nguồn 12V-2A (nguồn hộp nối)
  Liên hệ

  – Điện áp đầu vào dải rộng: 100∼240VAC
  – Điện áp đầu ra: 12VDC
  – Công suất đủ 2A
  – Nguồn treo chống nước có thể sử dụng ngoài trời

  Nguồn 12V-2A (nguồn hộp nối)

  Liên hệ
 • Đọc tiếp
  Nguồn Acbel 12V-5A
  Liên hệ

  – Điện áp đầu vào dải rộng: 100∼240VAC
  – Điện áp đầu ra: 12VDC
  – Công suất: 5A (60W)
  – Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng

  Nguồn Acbel 12V-5A

  Liên hệ