Trọn bộ Hikvision 5MP

Hiển thị 8 sản phẩm

 • Thêm vào giỏ hàng
  TRỌN BỘ 1 CAMERA HIKVISON 5MP
  5.460.000 

  ■ Trọn bộ 1 camera Hikvision 5.0 Megapixel bao gồm:

  ■ 01 Đầu ghi hình 4 kênh 5.0 Megapixel  5 in 1 AHD/CVI/TVI/IP/Analog

  ■ 01 Camera ngoài trời hoặc trong nhà độ phân giải 5.0 Megapixel hồng ngoại ban đêm 30m

  ■ Ổ cứng lưu trữ hình ảnh + Nhân công + Phụ kiện + 10m dây tín hiệu

  TRỌN BỘ 1 CAMERA HIKVISON 5MP

  5.460.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  TRỌN BỘ 2 CAMERA HIKVISON 5MP
  6.730.000 

  ■ Trọn bộ 2 camera Hikvision 5.0 Megapixel bao gồm:

  ■ 01 Đầu ghi hình 4 kênh 5.0 Megapixel  5 in 1 AHD/CVI/TVI/IP/Analog

  ■ 02 Camera ngoài trời hoặc trong nhà độ phân giải 5.0 Megapixel hồng ngoại ban đêm 30m

  ■ Ổ cứng lưu trữ hình ảnh + Nhân công + Phụ kiện + 20m dây tín hiệu

  TRỌN BỘ 2 CAMERA HIKVISON 5MP

  6.730.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  TRỌN BỘ 3 CAMERA HIKVISON 5MP
  8.005.000 

  ■ Trọn bộ 3 camera Hikvision 5.0 Megapixel bao gồm:

  ■ 01 Đầu ghi hình 4 kênh 5.0 Megapixel  5 in 1 AHD/CVI/TVI/IP/Analog

  ■ 03Camera ngoài trời hoặc trong nhà độ phân giải 5.0 Megapixel hồng ngoại ban đêm 30m

  ■ Ổ cứng lưu trữ hình ảnh + Nhân công + Phụ kiện + 30m dây tín hiệu

  TRỌN BỘ 3 CAMERA HIKVISON 5MP

  8.005.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  TRỌN BỘ 4 CAMERA HIKVISON 5MP
  9.280.000 

  ■ Trọn bộ 4 camera Hikvision 5.0 Megapixel bao gồm:

  ■ 01 Đầu ghi hình 4 kênh 5.0 Megapixel  5 in 1 AHD/CVI/TVI/IP/Analog

  ■ 04 Camera ngoài trời hoặc trong nhà độ phân giải 5.0 Megapixel hồng ngoại ban đêm 30m

  ■ Ổ cứng lưu trữ hình ảnh + Nhân công + Phụ kiện + 40m dây tín hiệu

  TRỌN BỘ 4 CAMERA HIKVISON 5MP

  9.280.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  TRỌN BỘ 5 CAMERA HIKVISON 5MP
  11.440.000 

  ■ Trọn bộ 5 camera Hikvision 5.0 Megapixel bao gồm:

  ■ 01 Đầu ghi hình 8 kênh 5.0 Megapixel  5 in 1 AHD/CVI/TVI/IP/Analog

  ■ 05 Camera ngoài trời hoặc trong nhà độ phân giải 5.0 Megapixel hồng ngoại ban đêm 30m

  ■ Ổ cứng lưu trữ hình ảnh + Nhân công + Phụ kiện + 50m dây tín hiệu

  TRỌN BỘ 5 CAMERA HIKVISON 5MP

  11.440.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  TRỌN BỘ 6 CAMERA HIKVISON 5MP
  12.670.000 

  ■ Trọn bộ 6 camera Hikvision 5.0 Megapixel bao gồm:

  ■ 01 Đầu ghi hình 8 kênh 5.0 Megapixel  5 in 1 AHD/CVI/TVI/IP/Analog

  ■ 06 Camera ngoài trời hoặc trong nhà độ phân giải 5.0 Megapixel hồng ngoại ban đêm 30m

  ■ Ổ cứng lưu trữ hình ảnh + Nhân công + Phụ kiện + 60m dây tín hiệu

  TRỌN BỘ 6 CAMERA HIKVISON 5MP

  12.670.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  TRỌN BỘ 7 CAMERA HIKVISON 5MP
  13.895.000 

  ■ Trọn bộ 7 camera Hikvision 5.0 Megapixel bao gồm:

  ■ 01 Đầu ghi hình 8 kênh 5.0 Megapixel  5 in 1 AHD/CVI/TVI/IP/Analog

  ■ 07 Camera ngoài trời hoặc trong nhà độ phân giải 5.0 Megapixel hồng ngoại ban đêm 30m

  ■ Ổ cứng lưu trữ hình ảnh + Nhân công + Phụ kiện + 70m dây tín hiệu

  TRỌN BỘ 7 CAMERA HIKVISON 5MP

  13.895.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  TRỌN BỘ 8 CAMERA HIKVISON 5MP
  15.125.000 

  ■ Trọn bộ 8 camera Hikvision 5.0 Megapixel bao gồm:

  ■ 01 Đầu ghi hình 8 kênh 5.0 Megapixel  5 in 1 AHD/CVI/TVI/IP/Analog

  ■ 08 Camera ngoài trời hoặc trong nhà độ phân giải 5.0 Megapixel hồng ngoại ban đêm 30m

  ■ Ổ cứng lưu trữ hình ảnh + Nhân công + Phụ kiện + 80m dây tín hiệu

  TRỌN BỘ 8 CAMERA HIKVISON 5MP

  15.125.000