Trọn bộ Hikvision 3MP

Hiển thị 8 sản phẩm

 • Mua hàng
  TRỌN BỘ 1 CAMERA HIKVISON 3MP
  4.085.000 

  ■ Trọn bộ 1 camera Hikvision 3.0 Megapixel bao gồm:

  ■ 01 Đầu ghi hình 4 kênh 4.0 Megapixel  5 in 1 AHD/CVI/TVI/IP/Analog

  ■ 01 Camera ngoài trời hoặc trong nhà độ phân giải 3.0 Megapixel hồng ngoại ban đêm 30m

  ■ Ổ cứng lưu trữ hình ảnh + Nhân công + Phụ kiện + 10m dây tín hiệu

  TRỌN BỘ 1 CAMERA HIKVISON 3MP

  4.085.000 
 • Mua hàng
  TRỌN BỘ 2 CAMERA HIKVISON 3MP
  5.280.000 

  ■ Trọn bộ 2 camera Hikvision 3.0 Megapixel bao gồm:

  ■ 01 Đầu ghi hình 4 kênh 3.0 Megapixel  5 in 1 AHD/CVI/TVI/IP/Analog

  ■ 02 Camera ngoài trời hoặc trong nhà độ phân giải 4.0 Megapixel hồng ngoại ban đêm 30m

  ■ Ổ cứng lưu trữ hình ảnh + Nhân công + Phụ kiện + 20m dây tín hiệu

  TRỌN BỘ 2 CAMERA HIKVISON 3MP

  5.280.000 
 • Mua hàng
  TRỌN BỘ 3 CAMERA HIKVISON 3MP
  6.470.000 

  ■ Trọn bộ 3 camera Hikvision 3.0 Megapixel bao gồm:

  ■ 01 Đầu ghi hình 4 kênh 3.0 Megapixel  5 in 1 AHD/CVI/TVI/IP/Analog

  ■ 03 Camera ngoài trời hoặc trong nhà độ phân giải 4.0 Megapixel hồng ngoại ban đêm 30m

  ■ Ổ cứng lưu trữ hình ảnh + Nhân công + Phụ kiện + 30m dây tín hiệu

  TRỌN BỘ 3 CAMERA HIKVISON 3MP

  6.470.000 
 • Mua hàng
  TRỌN BỘ 4 CAMERA HIKVISON 3MP
  7.665.000 

  ■ Trọn bộ 4 camera Hikvision 3.0 Megapixel bao gồm:

  ■ 01 Đầu ghi hình 4 kênh 3.0 Megapixel  5 in 1 AHD/CVI/TVI/IP/Analog

  ■ 04 Camera ngoài trời hoặc trong nhà độ phân giải 4.0 Megapixel hồng ngoại ban đêm 30m

  ■ Ổ cứng lưu trữ hình ảnh + Nhân công + Phụ kiện + 40m dây tín hiệu

  TRỌN BỘ 4 CAMERA HIKVISON 3MP

  7.665.000 
 • Mua hàng
  TRỌN BỘ 5 CAMERA HIKVISON 3MP
  9.840.000 

  ■ Trọn bộ 5 camera Hikvision 3.0 Megapixel bao gồm:

  ■ 01 Đầu ghi hình 8 kênh 3.0 Megapixel  5 in 1 AHD/CVI/TVI/IP/Analog

  ■ 05 Camera ngoài trời hoặc trong nhà độ phân giải 4.0 Megapixel hồng ngoại ban đêm 30m

  ■ Ổ cứng lưu trữ hình ảnh + Nhân công + Phụ kiện + 50m dây tín hiệu

  TRỌN BỘ 5 CAMERA HIKVISON 3MP

  9.840.000 
 • Mua hàng
  TRỌN BỘ 6 CAMERA HIKVISON 3MP
  10.990.000 

  ■ Trọn bộ 6 camera Hikvision 3.0 Megapixel bao gồm:

  ■ 01 Đầu ghi hình 8 kênh 3.0 Megapixel  5 in 1 AHD/CVI/TVI/IP/Analog

  ■ 06 Camera ngoài trời hoặc trong nhà độ phân giải 4.0 Megapixel hồng ngoại ban đêm 30m

  ■ Ổ cứng lưu trữ hình ảnh + Nhân công + Phụ kiện + 60m dây tín hiệu

  TRỌN BỘ 6 CAMERA HIKVISON 3MP

  10.990.000 
 • Mua hàng
  TRỌN BỘ 7 CAMERA HIKVISON 3MP
  12.135.000 

  ■ Trọn bộ 7 camera Hikvision 3.0 Megapixel bao gồm:

  ■ 01 Đầu ghi hình 8 kênh 3.0 Megapixel  5 in 1 AHD/CVI/TVI/IP/Analog

  ■ 07 Camera ngoài trời hoặc trong nhà độ phân giải 4.0 Megapixel hồng ngoại ban đêm 30m

  ■ Ổ cứng lưu trữ hình ảnh + Nhân công + Phụ kiện + 70m dây tín hiệu

  TRỌN BỘ 7 CAMERA HIKVISON 3MP

  12.135.000 
 • Mua hàng
  TRỌN BỘ 8 CAMERA HIKVISON 3MP
  13.285.000 

  ■ Trọn bộ 8 camera Hikvision 3.0 Megapixel bao gồm:

  ■ 01 Đầu ghi hình 8 kênh 3.0 Megapixel  5 in 1 AHD/CVI/TVI/IP/Analog

  ■ 08 Camera ngoài trời hoặc trong nhà độ phân giải 4.0 Megapixel hồng ngoại ban đêm 30m

  ■ Ổ cứng lưu trữ hình ảnh + Nhân công + Phụ kiện + 80m dây tín hiệu

  TRỌN BỘ 8 CAMERA HIKVISON 3MP

  13.285.000