Trọn bộ Dahua 4MP

Hiển thị 8 sản phẩm

 • Thêm vào giỏ hàng
  TRỌN BỘ 1 CAMERA DAHUA 4MP
  4.650.000 

  ■ Trọn bộ 1 camera Dahua 4MP bao gồm:

  ■ 01 Đầu ghi hình 4 kênh 4MP 5 in 1 AHD/CVI/TVI/IP/Analog

  ■ 01 Camera ngoài trời hoặc trong nhà độ phân giải 4MP hồng ngoại ban đêm 30m

  ■ Ổ cứng lưu trữ hình ảnh + Nhân công + Phụ kiện + 10m dây tín hiệu

  TRỌN BỘ 1 CAMERA DAHUA 4MP

  4.650.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  TRỌN BỘ 2 CAMERA DAHUA 4MP
  5.905.000 

  ■ Trọn bộ 2 camera Dahua 4MP bao gồm:

  ■ 01 Đầu ghi hình 4 kênh 4MP 5 in 1 AHD/CVI/TVI/IP/Analog

  ■ 02 Camera ngoài trời hoặc trong nhà độ phân giải 4MP hồng ngoại ban đêm 30m

  ■ Ổ cứng lưu trữ hình ảnh + Nhân công + Phụ kiện + 20m dây tín hiệu

  TRỌN BỘ 2 CAMERA DAHUA 4MP

  5.905.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  TRỌN BỘ 3 CAMERA DAHUA 4MP
  7.160.000 

  ■ Trọn bộ 3 camera Dahua 4MP bao gồm:

  ■ 01 Đầu ghi hình 4 kênh 4MP 5 in 1 AHD/CVI/TVI/IP/Analog

  ■ 03 Camera ngoài trời hoặc trong nhà độ phân giải 4MP hồng ngoại ban đêm 30m

  ■ Ổ cứng lưu trữ hình ảnh + Nhân công + Phụ kiện + 30m dây tín hiệu

  TRỌN BỘ 3 CAMERA DAHUA 4MP

  7.160.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  TRỌN BỘ 4 CAMERA DAHUA 4MP
  8.410.000 

  ■ Trọn bộ 4 camera Dahua 4MP bao gồm:

  ■ 01 Đầu ghi hình 4 kênh 4MP 5 in 1 AHD/CVI/TVI/IP/Analog

  ■ 04 Camera ngoài trời hoặc trong nhà độ phân giải 4MP hồng ngoại ban đêm 30m

  ■ Ổ cứng lưu trữ hình ảnh + Nhân công + Phụ kiện + 40m dây tín hiệu

  TRỌN BỘ 4 CAMERA DAHUA 4MP

  8.410.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  TRỌN BỘ 5 CAMERA DAHUA 4MP
  11.080.000 

  ■ Trọn bộ 5 camera Dahua 4MP bao gồm:

  ■ 01 Đầu ghi hình 8 kênh 4MP 5 in 1 AHD/CVI/TVI/IP/Analog

  ■ 05 Camera ngoài trời hoặc trong nhà độ phân giải 4MP hồng ngoại ban đêm 30m

  ■ Ổ cứng lưu trữ hình ảnh + Nhân công + Phụ kiện + 50m dây tín hiệu

  TRỌN BỘ 5 CAMERA DAHUA 4MP

  11.080.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  TRỌN BỘ 6 CAMERA DAHUA 4MP
  12.290.000 

  ■ Trọn bộ 6 camera Dahua 4MP bao gồm:

  ■ 01 Đầu ghi hình 8 kênh 4MP 5 in 1 AHD/CVI/TVI/IP/Analog

  ■ 06 Camera ngoài trời hoặc trong nhà độ phân giải 4MP hồng ngoại ban đêm 30m

  ■ Ổ cứng lưu trữ hình ảnh + Nhân công + Phụ kiện + 60m dây tín hiệu

  TRỌN BỘ 6 CAMERA DAHUA 4MP

  12.290.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  TRỌN BỘ 7 CAMERA DAHUA 4MP
  13.450.000 

  ■ Trọn bộ 7 camera Dahua 4MP bao gồm:

  ■ 01 Đầu ghi hình 8 kênh 4MP 5 in 1 AHD/CVI/TVI/IP/Analog

  ■ 07 Camera ngoài trời hoặc trong nhà độ phân giải 4MP hồng ngoại ban đêm 30m

  ■ Ổ cứng lưu trữ hình ảnh + Nhân công + Phụ kiện + 70m dây tín hiệu

  TRỌN BỘ 7 CAMERA DAHUA 4MP

  13.450.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  TRỌN BỘ 8 CAMERA DAHUA 4MP
  14.710.000 

  ■ Trọn bộ 8 camera Dahua 4MP bao gồm:

  ■ 01 Đầu ghi hình 8 kênh 4MP 5 in 1 AHD/CVI/TVI/IP/Analog

  ■ 08 Camera ngoài trời hoặc trong nhà độ phân giải 4MP hồng ngoại ban đêm 30m

  ■ Ổ cứng lưu trữ hình ảnh + Nhân công + Phụ kiện + 80m dây tín hiệu

  TRỌN BỘ 8 CAMERA DAHUA 4MP

  14.710.000