Trọn bộ Dahua 2MP 1080P

Hiển thị 8 sản phẩm

 • Thêm vào giỏ hàng
  TRỌN BỘ 1 CAMERA DAHUA 2MP 1080P
  3.660.000 

  ■ Trọn bộ 1 camera Dahua HD 1080P bao gồm:

  ■ 01 Đầu ghi hình 4 kênh FULL HD 1080P 5 in 1 AHD/CVI/TVI/IP/Analog

  ■ 01 Camera ngoài trời hoặc trong nhà độ phân giải 2MP hồng ngoại ban đêm 30m

  ■ Ổ cứng lưu trữ hình ảnh + Nhân công + Phụ kiện + 10m dây tín hiệu

  TRỌN BỘ 1 CAMERA DAHUA 2MP 1080P

  3.660.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  TRỌN BỘ 2 CAMERA DAHUA 2MP 1080P
  4.675.000 

  ■ Trọn bộ 2 camera Dahua HD 1080P bao gồm:

  ■ 01 Đầu ghi hình 4 kênh FULL HD 1080P 5 in 1 AHD/CVI/TVI/IP/Analog

  ■ 01 Camera ngoài trời độ phân giải 2MP hồng ngoại ban đêm 30m

  ■ 01 Camera trong nhà độ phân giải 2MP hồng ngoại ban đêm 30m

  ■ Ổ cứng lưu trữ hình ảnh + Nhân công + Phụ kiện + 20m dây tín hiệu

  TRỌN BỘ 2 CAMERA DAHUA 2MP 1080P

  4.675.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  TRỌN BỘ 3 CAMERA DAHUA 2MP 1080P
  5.690.000 

  ■ Trọn bộ 3 camera Dahua HD 1080P bao gồm:

  ■ 01 Đầu ghi hình 4 kênh FULL HD 1080P XVR 5 in 1 AHD/CVI/TVI/IP/Analog

  ■ 01 Camera ngoài trời độ phân giải 2MP hồng ngoại ban đêm 30m

  ■ 02 Camera trong nhà độ phân giải 2MP hồng ngoại ban đêm 30m

  ■ Ổ cứng lưu trữ hình ảnh + Nhân công + Phụ kiện + 30m dây tín hiệu

  TRỌN BỘ 3 CAMERA DAHUA 2MP 1080P

  5.690.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  TRỌN BỘ 4 CAMERA DAHUA 2MP 1080P
  6.700.000 

  ■ Trọn bộ 4 camera Dahua HD 1080P bao gồm:

  ■ 01 Đầu ghi hình 4 kênh FULL HD 1080P XVR 5 in 1 AHD/CVI/TVI/IP/Analog

  ■ 02 Camera ngoài trời độ phân giải 2MP hồng ngoại ban đêm 30m

  ■ 02 Camera trong nhà độ phân giải 2MP hồng ngoại ban đêm 30m

  ■ Ổ cứng lưu trữ hình ảnh + Nhân công + Phụ kiện + 40m dây tín hiệu

  TRỌN BỘ 4 CAMERA DAHUA 2MP 1080P

  6.700.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  TRỌN BỘ 5 CAMERA DAHUA 2MP 1080P
  8.840.000 

  ■ Trọn bộ 5 camera Dahua HD 1080P bao gồm:

  ■ 01 Đầu ghi hình 8 kênh FULL HD 1080P XVR 5 in 1 AHD/CVI/TVI/IP/Analog

  ■ 02 Camera ngoài trời độ phân giải 2MP hồng ngoại ban đêm 30m

  ■ 03 Camera trong nhà độ phân giải 2MP hồng ngoại ban đêm 30m

  ■ Ổ cứng lưu trữ hình ảnh + Nhân công + Phụ kiện + 50m dây tín hiệu

  TRỌN BỘ 5 CAMERA DAHUA 2MP 1080P

  8.840.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  TRỌN BỘ 6 CAMERA DAHUA 2MP 1080P
  9.810.000 

  ■ Trọn bộ 6 camera Dahua HD 1080P bao gồm:

  ■ 01 Đầu ghi hình 8 kênh FULL HD 1080P XVR 5 in 1 AHD/CVI/TVI/IP/Analog

  ■ 03 Camera ngoài trời độ phân giải 2MP hồng ngoại ban đêm 30m

  ■ 03 Camera trong nhà độ phân giải 2MP hồng ngoại ban đêm 30m

  ■ Ổ cứng lưu trữ hình ảnh + Nhân công + Phụ kiện + 60m dây tín hiệu

  TRỌN BỘ 6 CAMERA DAHUA 2MP 1080P

  9.810.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  TRỌN BỘ 7 CAMERA DAHUA 2MP 1080P
  10.780.000 

  ■ Trọn bộ 7 camera Dahua HD 1080P bao gồm:

  ■ 01 Đầu ghi hình 8 kênh FULL HD 1080P XVR 5 in 1 AHD/CVI/TVI/IP/Analog

  ■ 03 Camera ngoài trời độ phân giải 2MP hồng ngoại ban đêm 30m

  ■ 04 Camera trong nhà độ phân giải 2MP hồng ngoại ban đêm 30m

  ■ Ổ cứng lưu trữ hình ảnh + Nhân công + Phụ kiện + 70m dây tín hiệu

  TRỌN BỘ 7 CAMERA DAHUA 2MP 1080P

  10.780.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  TRỌN BỘ 8 CAMERA DAHUA 2MP 1080P
  11.745.000 

  ■ Trọn bộ 8 camera Dahua HD 1080P bao gồm:

  ■ 01 Đầu ghi hình 8 kênh FULL HD 1080P XVR 5 in 1 AHD/CVI/TVI/IP/Analog

  ■ 04 Camera ngoài trời độ phân giải 2MP hồng ngoại ban đêm 30m

  ■ 04 Camera trong nhà độ phân giải 2MP hồng ngoại ban đêm 30m

  ■ Ổ cứng lưu trữ hình ảnh + Nhân công + Phụ kiện + 80m dây tín hiệu

  TRỌN BỘ 8 CAMERA DAHUA 2MP 1080P

  11.745.000