Camera trọn bộ

Hiển thị 1–16 của 64 sản phẩm

 • Thêm vào giỏ hàng
  TRỌN BỘ 1 CAMERA DAHUA 2MP 1080N
  3.010.000 

  ■ Trọn bộ 1 camera Dahua HD 1080N bao gồm:

  ■ 01 Đầu ghi hình 4 kênh (vỏ nhựa) 5 in 1 AHD/CVI/TVI/IP/Analog, hỗ trợ camera 2MP

  ■ 01 Camera ngoài trời hoặc trong nhà độ phân giải 2.0 Megapixel hồng ngoại ban đêm 20m

  ■ Ổ cứng lưu trữ hình ảnh + Nhân công + Phụ kiện + 10m dây tín hiệu

  TRỌN BỘ 1 CAMERA DAHUA 2MP 1080N

  3.010.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  TRỌN BỘ 1 CAMERA DAHUA 2MP 1080P
  3.660.000 

  ■ Trọn bộ 1 camera Dahua HD 1080P bao gồm:

  ■ 01 Đầu ghi hình 4 kênh FULL HD 1080P 5 in 1 AHD/CVI/TVI/IP/Analog

  ■ 01 Camera ngoài trời hoặc trong nhà độ phân giải 2MP hồng ngoại ban đêm 30m

  ■ Ổ cứng lưu trữ hình ảnh + Nhân công + Phụ kiện + 10m dây tín hiệu

  TRỌN BỘ 1 CAMERA DAHUA 2MP 1080P

  3.660.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  TRỌN BỘ 1 CAMERA DAHUA 4MP
  4.650.000 

  ■ Trọn bộ 1 camera Dahua 4MP bao gồm:

  ■ 01 Đầu ghi hình 4 kênh 4MP 5 in 1 AHD/CVI/TVI/IP/Analog

  ■ 01 Camera ngoài trời hoặc trong nhà độ phân giải 4MP hồng ngoại ban đêm 30m

  ■ Ổ cứng lưu trữ hình ảnh + Nhân công + Phụ kiện + 10m dây tín hiệu

  TRỌN BỘ 1 CAMERA DAHUA 4MP

  4.650.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  TRỌN BỘ 1 CAMERA DAHUA 5MP
  5.250.000 

  ■ Trọn bộ 1 camera Dahua 5MP bao gồm:

  ■ 01 Đầu ghi hình 4 kênh 5MP 5 in 1 AHD/CVI/TVI/IP/Analog

  ■ 01 Camera ngoài trời hoặc trong nhà độ phân giải 5MP hồng ngoại ban đêm 30m

  ■ Ổ cứng lưu trữ hình ảnh + Nhân công + Phụ kiện + 10m dây tín hiệu

  TRỌN BỘ 1 CAMERA DAHUA 5MP

  5.250.000 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ hàng
  TRỌN BỘ 1 CAMERA HIKVISON 1MP
  3.590.000  2.550.000 

  ■ Trọn bộ 1 camera Hikvision 1.0 Megapixel bao gồm:

  ■ 01 Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 AHD/CVI/TVI/IP/Analog, độ phân giải 1MP

  ■ 01 Camera ngoài trời hoặc trong nhà độ phân giải 1MP hồng ngoại ban đêm 20m

  ■ Ổ cứng lưu trữ hình ảnh + Nhân công + Phụ kiện + 10m dây tín hiệu

   

  TRỌN BỘ 1 CAMERA HIKVISON 1MP

  3.590.000  2.550.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  TRỌN BỘ 1 CAMERA HIKVISON 2MP
  3.390.000 

  ■ Trọn bộ 1 camera Hikvision 2.0 Megapixel bao gồm:

  ■ 01 Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 AHD/CVI/TVI/IP/Analog, hỗ trợ camera 2MP

  ■ 01 Camera ngoài trời hoặc trong nhà độ phân giải 2MP hồng ngoại ban đêm 20m

  ■ Ổ cứng lưu trữ hình ảnh + Nhân công + Phụ kiện + 10m dây tín hiệu

  TRỌN BỘ 1 CAMERA HIKVISON 2MP

  3.390.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  TRỌN BỘ 1 CAMERA HIKVISON 3MP
  4.085.000 

  ■ Trọn bộ 1 camera Hikvision 3.0 Megapixel bao gồm:

  ■ 01 Đầu ghi hình 4 kênh 4.0 Megapixel  5 in 1 AHD/CVI/TVI/IP/Analog

  ■ 01 Camera ngoài trời hoặc trong nhà độ phân giải 3.0 Megapixel hồng ngoại ban đêm 30m

  ■ Ổ cứng lưu trữ hình ảnh + Nhân công + Phụ kiện + 10m dây tín hiệu

  TRỌN BỘ 1 CAMERA HIKVISON 3MP

  4.085.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  TRỌN BỘ 1 CAMERA HIKVISON 5MP
  5.460.000 

  ■ Trọn bộ 1 camera Hikvision 5.0 Megapixel bao gồm:

  ■ 01 Đầu ghi hình 4 kênh 5.0 Megapixel  5 in 1 AHD/CVI/TVI/IP/Analog

  ■ 01 Camera ngoài trời hoặc trong nhà độ phân giải 5.0 Megapixel hồng ngoại ban đêm 30m

  ■ Ổ cứng lưu trữ hình ảnh + Nhân công + Phụ kiện + 10m dây tín hiệu

  TRỌN BỘ 1 CAMERA HIKVISON 5MP

  5.460.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  TRỌN BỘ 2 CAMERA DAHUA 2MP 1080N
  3.940.000 

  ■ Trọn bộ 2 camera Dahua HD 1080N bao gồm:

  ■ 01 Đầu ghi hình 4 kênh (vỏ nhựa) 5 in 1 AHD/CVI/TVI/IP/Analog, hỗ trợ camera 2MP

  ■ 02 Camera ngoài trời hoặc trong nhà độ phân giải 2MP hồng ngoại ban đêm 20m

  ■ Ổ cứng lưu trữ hình ảnh + Nhân công + Phụ kiện + 20m dây tín hiệu

  TRỌN BỘ 2 CAMERA DAHUA 2MP 1080N

  3.940.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  TRỌN BỘ 2 CAMERA DAHUA 2MP 1080P
  4.675.000 

  ■ Trọn bộ 2 camera Dahua HD 1080P bao gồm:

  ■ 01 Đầu ghi hình 4 kênh FULL HD 1080P 5 in 1 AHD/CVI/TVI/IP/Analog

  ■ 01 Camera ngoài trời độ phân giải 2MP hồng ngoại ban đêm 30m

  ■ 01 Camera trong nhà độ phân giải 2MP hồng ngoại ban đêm 30m

  ■ Ổ cứng lưu trữ hình ảnh + Nhân công + Phụ kiện + 20m dây tín hiệu

  TRỌN BỘ 2 CAMERA DAHUA 2MP 1080P

  4.675.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  TRỌN BỘ 2 CAMERA DAHUA 4MP
  5.905.000 

  ■ Trọn bộ 2 camera Dahua 4MP bao gồm:

  ■ 01 Đầu ghi hình 4 kênh 4MP 5 in 1 AHD/CVI/TVI/IP/Analog

  ■ 02 Camera ngoài trời hoặc trong nhà độ phân giải 4MP hồng ngoại ban đêm 30m

  ■ Ổ cứng lưu trữ hình ảnh + Nhân công + Phụ kiện + 20m dây tín hiệu

  TRỌN BỘ 2 CAMERA DAHUA 4MP

  5.905.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  TRỌN BỘ 2 CAMERA DAHUA 5MP
  6.500.000 

  ■ Trọn bộ 2 camera Dahua 5MP bao gồm:

  ■ 01 Đầu ghi hình 4 kênh 5MP 5 in 1 AHD/CVI/TVI/IP/Analog

  ■ 01 Camera ngoài trời hoặc trong nhà độ phân giải 5MP hồng ngoại ban đêm 30m

  ■ Ổ cứng lưu trữ hình ảnh + Nhân công + Phụ kiện + 10m dây tín hiệu

  TRỌN BỘ 2 CAMERA DAHUA 5MP

  6.500.000 
 • Giảm giá! Thêm vào giỏ hàng
  TRỌN BỘ 2 CAMERA HIKVISON 1MP
  4.590.000  3.420.000 

  ■ Trọn bộ 2 camera Hikvision 1.0 Megapixel bao gồm:

  ■ 01 Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 AHD/CVI/TVI/IP/Analog, độ phân giải 1MP

  ■ 02 Camera ngoài trời hoặc trong nhà độ phân giải 1MP hồng ngoại ban đêm 20m

  ■ Ổ cứng lưu trữ hình ảnh + Nhân công + Phụ kiện + 20m dây tín hiệu

  TRỌN BỘ 2 CAMERA HIKVISON 1MP

  4.590.000  3.420.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  TRỌN BỘ 2 CAMERA HIKVISON 2MP
  4.290.000 

  ■ Trọn bộ 2 camera Hikvision 2.0 Megapixel bao gồm:

  ■ 01 Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 AHD/CVI/TVI/IP/Analog, hỗ trợ camera 2MP

  ■ 02 Camera ngoài trời hoặc trong nhà độ phân giải 2MP hồng ngoại ban đêm 20m

  ■ Ổ cứng lưu trữ hình ảnh + Nhân công + Phụ kiện + 20m dây tín hiệu

  TRỌN BỘ 2 CAMERA HIKVISON 2MP

  4.290.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  TRỌN BỘ 2 CAMERA HIKVISON 3MP
  5.280.000 

  ■ Trọn bộ 2 camera Hikvision 3.0 Megapixel bao gồm:

  ■ 01 Đầu ghi hình 4 kênh 3.0 Megapixel  5 in 1 AHD/CVI/TVI/IP/Analog

  ■ 02 Camera ngoài trời hoặc trong nhà độ phân giải 4.0 Megapixel hồng ngoại ban đêm 30m

  ■ Ổ cứng lưu trữ hình ảnh + Nhân công + Phụ kiện + 20m dây tín hiệu

  TRỌN BỘ 2 CAMERA HIKVISON 3MP

  5.280.000 
 • Thêm vào giỏ hàng
  TRỌN BỘ 2 CAMERA HIKVISON 5MP
  6.730.000 

  ■ Trọn bộ 2 camera Hikvision 5.0 Megapixel bao gồm:

  ■ 01 Đầu ghi hình 4 kênh 5.0 Megapixel  5 in 1 AHD/CVI/TVI/IP/Analog

  ■ 02 Camera ngoài trời hoặc trong nhà độ phân giải 5.0 Megapixel hồng ngoại ban đêm 30m

  ■ Ổ cứng lưu trữ hình ảnh + Nhân công + Phụ kiện + 20m dây tín hiệu

  TRỌN BỘ 2 CAMERA HIKVISON 5MP

  6.730.000